top of page

Vertrouwenspersonen

Overtref de verwachtingen

Image by Michael Krahn

Vertrouwenspersoon

Een sociaal veilige en prettige werksfeer levert organisaties veel voordelen op. Denk daarbij aan: meer werkplezier, lager ziekteverzuim, minder verloop, etc..

Naast de wettelijke verplichting (Arbowet) ervaren steeds meer organisaties het belang van een goed beleid rondom het thema Psychosociale arbeidsbelasting. (PSA) 

We kennen allemaal de #metoo en de in de media bekende situaties bij The Voice. 

Inmiddels wordt de verplichting van een externe vertrouwenspersoon in de 1e kamer besproken, wacht u daarop of begint u er nu al aan?

Wij kunnen, doormiddel van een abonnement, de functie van externe vertrouwenspersoon voor u inrichten. 

Wij vangen klagers/melders op, begeleiden en adviseren hen. Ook kunnen we gevraagd en/of ongevraagd advies geven aan het bestuur en management.

Voorlichting, inspiratie en het informeren van uw medewerkers kan tot onze taken behoren.

 

bottom of page